Brottsoffer i rättskedjan

Brottsoffer i rättskedjan

Therese Enarsson
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 9789176788561
Antal:
-
1
+
451 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Under de senaste decennierna har den svenska lagstiftaren alltmer fokuserat på bemötande av och information till brottsoffer. Även inom viktimologisk forskning har det visats på vikten av att bemöta offer med respekt och informera dem om sina rättigheter och  utvecklingen i rättsprocessen. De kraven måste uppfyllas av  samtliga rättsliga aktörer, vilket förutsätter samverkan mellan dem.  Dessa tre faktorer, information, ett gott bemötande och samverkan,  benämns i avhandlingen som brottsoffers rättigheter.

I denna  avhandling studeras och analyseras brottsoffers rättigheter och om ett införlivande av dessa står i överensstämmelse med andra bestämmelser och principer i rättsväsendets arbete. Därför studeras även aktörernas skyldighet att förhålla sig objektiva, bedriva arbetet självständigt och driva en effektiv rättsprocess.

I studien dras bland  annat slutsatsen att brottsoffers rättigheter avseende bemötande och  amverkan är vagt reglerade och att den avsedda innebörden av  olitiska krav på aktörerna inte klargör hur arbetet med detta är  tänkt att fungera, vilket kan leda till svårigheter när kraven införlivas i rättsväsendets arbete. Informationskrav uttrycks dock tydligare i lagstiftning, men hur och i vilken utsträckning information till brottsoffer ges kan i stor utsträckning avgöras på tillämparnivå. Förekomsten av lokala skillnader i brottsofferarbetet är därför trolig, vilket kan påverka det faktiska stöd som enskilda offer får tillgång  till. Lagstiftaren kan välja att ytterligare klargöra och vidareutveckla  innebörden av brottsoffers rättigheter och hur de förhåller sig till  andra delar av rättsväsendets arbete. Sådana förtydliganden skulle  kunna öka enhetligheten i införlivandet, och omvandla abstrakta mål  till konkreta åtgärder och därmed stärka brottsoffers rättigheter.

Akademisk avhandling.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker