Civilrättens grunder

Torgny Håstad, Erika P Björkdahl, Margareta Brattström & Laila Zackariasson

2189
Upplaga : 3
År : 2022
ISBN : 9789177372189
Sidor : 527

Denna bok utkommer i december/ januari

Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer eller företag – i handeln, på arbetsplatsen, i familjerelationer med mera.

I Civilrättens grunder belyses hela civilrätten. Boken är avsedd att läsas vid allehanda universitetsutbildningar, antingen som introduktionsbok eller som enda bok beroende på utbildningens inriktning. Den kan med fördel även användas som komplement på mer avancerade kurser. Framställningen ger en systematisk överblick och framhäver sambanden mellan olika delar av civilrätten. På de centrala områdena – rörande olika slags avtal, skadestånd och familjejuridik – är boken tillräcklig som handbok för många praktiskt verksamma och i privatlivet.

Civilrättens grunder innehåller följande kapitel

 • Rättskällor
 • Personrätt
 • Förmögenhetsrättens grunder
 • Avtal i allmänhet
 • Marknadsrätt
 • Köp av lös egendom
 • Köp av fast egendom
 • Hyra av lös sak
 • Nyttjanderätt med mera till fast egendom
 • Gåva
 • Saklån
 • Tjänster och sysslomannaavtal
 • Försäkringsavtal
 • Arbetsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Fordringar
 • Pant och andra säkerheter
 • Exekution
 • Immaterialrätt
 • Bolag, föreningar och stiftelser
 • Äktenskap- och samborätt
 • Barnrätt
 • Arvsrätt

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk