Den nordiska marknaden

Den nordiska välfärden och marknaden

T. Madell m.fl. (red.)
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011
  • ISBN: 9789176787823
Antal:
-
1
+
565 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext. Det har de senaste åren varit ett ökat fokus på den nordiska välfärdsmodellen och det allmännas ansvar för att tillhandahålla olika typer av allmännyttiga tjänster till medborgarna, antingen i egen regi eller på olika sätt genom överlåtande till privata aktörer. I vissa fall tillhandahålls tjänsterna till subventionerade priser och i andra fall till marknadsmässiga. I vissa fall sker överlämnandet till privata aktörer i enlighet med vad som följer av speciallagstiftning och i andra fall i enlighet med reglerna om offentlig upphandling.

Den här boken är tänkt att utgöra ett aktuellt bidrag vad gäller att beskriva den senaste utvecklingen inom området. Vidare analyseras den terminologi som följer av den EU-rättsliga regleringen – bl.a. tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse m.fl. begrepp – samt EU-rättens inflytande på de nordiska ländernas möjligheter att själva organisera sin egen verksamhet.

Medverkande författare: Tarjei Bekkedal, Johan Hedelin, Daniel Hult, Catherine Jacqueson, Kent Kristensen, Tom Madell, Helle Bødker Madsen, Ulla Neergaard, Karsten Naundrup Olesen, Susanne S:t Clair Renard, Erik Sandin, Kristian Siikavirta, Michael Steinicke, Andrea Sundstrand, Caroline Wehlander, Janicke Wiggen.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker