Det nya EU

Det nya EU efter Lissabonfördraget

Göran Lysén
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN: 9789176787625
Antal:
-
1
+
180 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Då fördraget om en Konstitution för Europa hade förkastats i de franska och holländska folkomröstningarna 2005 och då behovet av att effektivisera EG/EU kvarstod med redan så många medlemsstater och med ännu fler i sikte, tillkom Lissabonfördraget eller Reformfördraget, som trädde i kraft den första december 2009.

Lissabonfördraget innebär bland annat att det gamla EEC/EG har upphört att existera som internationell organisation och att en ny bildats och efterträtt EG, nämligen den Europeiska unionen grundad på EG- och  EU-fördragen, som reformerades och alltså blev basen för denna nya internationella orga-nisation. De rättsliga följdverkningarna av alla ändringar är inte helt klara. Framställningen begränsar sig till de övergripande dragen hos unionen ofta sedda ur ett folkrättsligt perspektiv.

Såsom ett obligatorium numera måste även svensk rätt be-aktas i dessa sammanhang, Den svenska nivån rättsligt sett är inte tillfredsställande.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker