EU-skatterätt

EU-skatterätt

K. Ståhl, R. Persson Österman, M. Hilling & J. Öberg
  • Upplaga: 3
  • Utgivningsår: 2011
  • ISBN: 9789176787724
Antal:
-
1
+
527 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Skatterätten har i mycket hög grad påverkats av Sveriges medlemskap i EU. I boken beskrivs och analyseras den EU-skatterättsliga regleringen på såväl den indirekta som den direkta beskattningens område. Vidare sätts EU-reglerna på ett tydligt sätt in i ett svenskt sammanhang. Både den svenska implementeringen av utfärdade direktiv och den svenska skatterättens förhållande till fördragets grundläggande be-stämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering behandlas utförligt. På grund av den stora betydelse EU-skatterätten numera har vid den svenska rättstillämpningen är boken ett viktigt hjälpmedel för praktiskt verksamma jurister. Boken kan även användas på fördjupningskurser i skatterätt.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker