EU:s statsstödsrätt

EU:s statsstödsrätt

Tobias Indén
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 9789176788653
  • Ämnesområde: EU-rätt
  • Antal sidor: 294
Antal:
-
1
+
398 :-
(Porto/frakt tillkommer)

I boken behandlas ett rättsområde som de senaste åren rönt allt  mer uppmärksamhet i ett svensk sammanhang, inte minst med  anledning av olika offentliga avknoppningar och  fastighetsförsäljningar, nämligen det regelverk som styr det  offentligas möjligheter att stödja enskilda företag. Framställningens  fokus ligger på den EU-rättsliga reglering som primärt följer av  artikel 107-108 EUF-fördraget. I boken behandlas också förhållandet  mellan den EU-rättsliga regleringen och de svenska nationella  bestämmelser som inte bara kan påverka möjligheten för stat och  kommun att vidta olika typer av stödåtgärder utan också de  regleringar som direkt syftar till att medföra att Sverige lever upp till  de krav som följer av EU-rätten på området. Syftet med framställningen är därför inte bara att presentera EU:s  statsstödsrätt, utan det är att sätta in den EU-rättsliga regleringen i ett svensk sammanhang.

I boken redogörs bland annat för rättsområdets systematik, vilka typer av åtgärder som omfattas av EU:s statsstödsrätt och flera av de möjligheter till undantag från det generella förbudet som också följer av EU-rätten. Dessutom redogörs för både kommissionens kontrollmöjligheter, nationella domstolars kompetens och de rättsföljder som kan aktualiseras om en medlemsstat bryter mot reglerna. Därtill behandlas de svenska bestämmelser som påverkar stat och kommuns möjligheter att vidta olika typer av stödåtgärder likväl som de statsstödsrättsliga aspekterna av s.k. offentlig-privata samarbeten, vilka numera är tämligen vanliga konstruktioner då inte minst kommuner organiserar  delar av sin verksamhet.

Boken är avsedd att kunna användas dels som lärobok, dels som ledning för praktisk verksamhet.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker