Fågelperspektiv på rättsordningen

E. M. Basse m.fl. (red.)
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2002
  • ISBN: 9176784851
Antal:
-
1
+
716 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Staffan Westerlund, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, fyller 60 år i mars 2002. Han har mer än någon annan utvecklat ämnet miljörätt i Sverige och dessutom haft betydande inflytande på den miljörättsliga forskningen i Norden. Vid sidan av sin forskning har Staffan Westerlund varit flitigt anlitad som ombud i miljöbeslutsprocesser; så gott som alltid på den ”andra” sidan, dvs. på den sidan som önskat minimera miljöeffekterna. Såväl hans rättsvetenskapliga forskning som det praktiska juridiska arbetet har präglats av ett ekologiskt tänkande. Utöver ett omfattande författarskap i miljörätt har Staffan Westerlund publicerat flera deckare, som ofta knyter an till hans egna erfarenheter med miljö- och rättsproblem.

Att vänboken publiceras till hans 60-årsdag och inte till pensionen är ingen slump. Författarna till boken förväntar sig flera års fortsatt forskning och engagemang från Staffan Westerlund.

Vänboken har planerats av Ellen Margrethe Basse, professor vid Århus universitet, Jonas Ebbesson, docent vid Stockholms universitet och Gabriel Michanek, professor vid Luleå tekniska universitet.

Medverkande författare: Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Ulla Björkman, Hans Christian Bugge, Inga Carlman, Jonas Christensen, Jan Darpö, Jonas Ebbesson, Torbjörn Fagerström, Lena Gipperth, Högni Hanson, Erkki Hollo, Håkan Hydén, Kari Kuusiniemi, Said Mahmoudi, Gabriel Michanek, Annika Nilsson, Peter Pagh, Eckard Rehbinder, Carl Gustaf Spangenberg, Marianne Steneroth-Sillén, Fredrik Sterzel, Li Westerlund, Charlotta Zetterberg.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker