Grundläggande inkomstskatterätt

Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl & Bo Svensson
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2019
  • ISBN: 9789177370925

Utkommer i december

Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse för inkomstskatterätten. Författarna lyfter fram det centrala innehållet i rättskällorna på ett sätt som är förankrat i skatterättslig forskning, och som uppmärksammar de intressemotsättningar som präglar skatteområdet.

Ur förordet:

En bok som beskriver det svenska inkomstskattesystemet och dess förhållande till rättssystem i omvärlden kan inte undgå att bli komplicerad, omfångsrik och full av detaljer. Men eftersom detta är en lärobok har vår ambition varit att skriva på ett sätt som särskilt underlättar inlärning och förståelse. Detta innebär att vi lägger tonvikt på systemuppbyggnad, och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse för inkomstskatterätten. Vi lyfter fram det centrala innehållet i rättskällorna på ett sätt som är förankrat i skatterättslig forskning. Boken innehåller en del upprepningar, men dessa är sådana som betingas av det pedagogiska syftet. Den pedagogiska ambitionen innebär att referenser samt redogörelser för rättspraxis och förarbeten är exemplifierande och inte uttömmande. Tanken är också att bokens omfång ska medge att kurslitteraturen kompletteras med aktuella rättsfall, artiklar eller speciallitteratur. Som hjälp till den som vill läsa mer har vi till boken fogat en litteraturlista. Boken speglar, så långt det är möjligt när detta skrivs, rättsläget vid ingången av 2020.

Förbeställ lärarexemplar >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker