Grundläggande inkomstskatterätt

Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl & Bo Svensson

0925
Upplaga : 1
År : 2019
ISBN : 9789177370925
Sidor : 446
Ämnesområde :

602 kr Porto/frakt tillkommer

Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på  systemuppbyggnad, och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse för inkomstskatterätten. Författarna lyfter fram det centrala innehållet i rättskällorna på ett sätt som är förankrat i skatterättslig forskning, och som uppmärksammar de intressemotsättningar som präglar skatteområdet.

Ur förordet:

En bok som beskriver det svenska inkomstskattesystemet och dess förhållande till rättssystem i omvärlden kan inte undgå att bli komplicerad, omfångsrik och full av detaljer. Men eftersom detta är en lärobok har vår ambition varit att skriva på ett sätt som särskilt underlättar inlärning och förståelse. Detta innebär att vi lägger tonvikt på systemuppbyggnad, och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse för inkomstskatterätten. Vi lyfter fram det centrala innehållet i rättskällorna på ett sätt som är förankrat i skatterättslig forskning. Boken innehåller en del upprepningar, men dessa är sådana som betingas av det pedagogiska syftet. Den pedagogiska ambitionen innebär att referenser samt redogörelser för rättspraxis och förarbeten är exemplifierande och inte uttömmande. Tanken är också att bokens omfång ska medge att kurslitteraturen kompletteras med aktuella rättsfall, artiklar eller speciallitteratur. Som hjälp till den som vill läsa mer har vi till boken fogat en litteraturlista. Boken speglar, så långt det är möjligt när detta skrivs, rättsläget vid ingången av 2020.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk