Hur vet vi vad som ska kontrolleras?

Hur vet vi vad som ska kontrolleras?

Roland Svensson
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012
  • ISBN: 9789176788141
  • Ämnesområde: Övrigt
  • Antal sidor: 142
Antal:
-
1
+
265 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Vilka möjligheter vill vi inte missa och vilka risker måste vi därmed ta? Vilka negativa händelser får inte inträffa i vår verksamhet?

Att inventera, prioritera, kvantifiera och hantera risker, är en ständigt pågående process. Denna process är viktig för organisationens möjligheter att nå sina mål och för att säkra de viktigaste processerna. Denna sammantagna process, som vi kallar för riskanalys, syftar till att föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar. Men den syftar även till att organisationen ska kunna ta medvetna risker för att öppna upp för nya möjligheter. Därför är det viktigt att riskanalysen präglas av mångsidighet. Även omvärldens förändringar måste tas hänsyn till och integreras i riskanalysen.

Bra modeller för riskanalys behövs, men utan en klok ledning och kunnig och drivande personal, åstadkoms inget bra arbete med risker i kommunerna. Det kan bland annat innebära att du ibland måste våga ifrågasätta befintlig struktur såsom styrsystem, mål, strategier med mera.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker