Hyra, arrende, bostadsrätt

Hyra, Arrende och Bostadsrätt

Erika P Björkdahl
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2017
  • ISBN: 9789177370161
Antal:
-
1
+
452 :-
(Porto/frakt tillkommer)

I denna bok behandlas regler rörande arrende, bostadsrätt, hyra, tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär, vilket motiverar att tonvikten i framställningen lagts på
en avtalstyp – hyra. Hyresreglerna har i lagstiftningsarbetet tjänat som utgångspunkt för många av reglerna avseende arrende och bostadsrätt; rörande
vissa problem är reglerna identiska. I redogörelsen för övriga avtalstyper hänvisas löpande till hyresavsnittet.

I första hand berör boken relationen mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare, men i viss mån även hur en nyttjanderätt står sig i förhållande till tredje man, till exempel vid överlåtelse av fastighet. Vidare behandlas regler om överlåtelse av bostadsrätt.

Boken är avsedd att vara kursbok men kan även ge vägledning för den som yrkesmässigt eller privat har frågor om nyttjanderätt.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker