Internationell straffrätt

Internationell straffrätt

Petter Asp
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2014
  • ISBN: 9789176789094
Antal:
-
1
+
301 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Internationell straffrätt är en lärobok som fokuserar på straffrättens internationella dimensioner. Boken är indelad i tre avdelningar som behandlar i tur och ordning:

• Internationell straffprocessrätt. Under denna punkt faller bl.a. frågor om svensk jurisdiktion över brott med internationella inslag, internationell rättslig hjälp i brottmål, utlämning (och överlämnande)
för brott samt överförande av lagföring.
• Folkrättslig och EU-rättslig påverkan på de nationella straffrättssystemen, dvs. fokus är här på frågan om hur den allmänna folkrätten, internationella konventioner och andra överenskommelser samt EU-rätten på olika sätt ställer krav på de nationella straffrättssystemen.
• Internationella brottmålsdomstolar. I avdelningen ges i första hand en kortfattad översikt över Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion samt över de brott som domstolen har att döma över.

Boken utgör den andra delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker