Internationell straffrätt

Petter Asp

9094
Upplaga : 2
År : 2014
ISBN : 9789176789094
Sidor : 162
Ämnesområde :

320 kr Porto/frakt tillkommer

OBS! Denna titel utgår inom kort. Ersätts av Straffrättens europeiska och internationella dimension, Asp & Suominen.

Internationell straffrätt är en lärobok som fokuserar på straffrättens internationella dimensioner. Boken är indelad i tre avdelningar som behandlar i tur och ordning:

  • Internationell straffprocessrätt. Under denna punkt faller bl.a. frågor om svensk jurisdiktion över brott med internationella inslag, internationell rättslig hjälp i brottmål, utlämning (och överlämnande) för brott samt överförande av lagföring.
  • Folkrättslig och EU-rättslig påverkan på de nationella straffrättssystemen, dvs. fokus är här på frågan om hur den allmänna folkrätten, internationella konventioner och andra överenskommelser samt EU-rätten på olika sätt ställer krav på de nationella straffrättssystemen.
  • Internationella brottmålsdomstolar. I avdelningen ges i första hand en kortfattad översikt över Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion samt över de brott som domstolen har att döma över.

Boken utgör den andra delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk