Kapitalmarknadsrätt

Rebecca Söderström
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2019
  • ISBN: 9789177370697

Upplaga 2. Utkommer i juli

Denna bok består av två delar. I den allmänna delen identifieras generella utvecklingslinjer på det kapitalmarknadsrättsliga området, till exempel rättskällor, domstolar, myndigheter och andra aktörer och frågor om tillstånd, tillsyn och sanktioner. I den speciella delen beskrivs de viktigaste formerna av finansiella företag, till exempel banker, värdepappersbolag, fonder och marknadsplatser, översiktligt.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker