Konkurrensrättens grunder

Konkurrensrättens grunder

Carl Martin Gölstam
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 9789176788356
Antal:
-
1
+
308 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Denna bok ger en grundläggande beskrivning av i Sverige gällande konkurrensrätt, d.v.s. EU-rätt och svenska regler inom området. Boken behandlar innebörden av konkurrensrättens två grundläggande förbud, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal inklusive möjligheterna till undantag och förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Andra områden som behandlas är koncentrationskontroll, relationen till den offentliga sektorn etc.

Rättstillämpningen är i hög grad beroende av den praxis som utvecklats och som därför ingående redovisas. Den institutionella uppbyggnaden kring konkurrensrätten, sanktioner m.m. behandlas också. Ekonomiska teorier om konkurrens, som har betydelse för utformningen av konkurrensrätten, ges visst utrymme liksom jämförelser med amerikansk rätt.

Bokens upplägg är problemorienterat med hänsyn till olika praktiska konkurrensrättsliga frågeställningar – hur den relevanta marknaden bestäms, hur olika avtal får utformas, när det kan föreligga missbruk av dominerande ställning, bedömning av företagskoncentrationer etc.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker