Konsumentens skydd i

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Marie Linton
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 9789176788332
Antal:
-
1
+
423 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Gränsöverskridande konsumentskydd är en fråga som har fått allt  större betydelse de senaste åren. Det blir vanligare att konsumenter  med hemvist i Sverige ingår avtal om varor eller tjänster med näringsidkare i andra länder. Inte minst e-handeln och ett ökat  resande har bidragit till denna utveckling.

Konsumentavtal som inte håller sig inom ett lands gränser väcker flera säregna och komplicerade internationellt privat- och processrättsliga frågor. Vart kan en konsument vända sig med klagomål mot en näringsidkare i en annan stat? Måste en sådan tvist prövas vid domstol eller finns något annat mindre tids- och kostnadskrävande alternativ? Tillämpas svenska regler eller måste konsumenten vara beredd på att regler i en utländsk rättsordning kan komma till användning? Under vilka förutsättningar gäller ett utländskt avgörande i den egna staten?

Boken avser att belysa konsumentens rättsliga skydd i handeln över gränserna. För att ge det presenterade materialet en mer påtaglig verklighetsanknytning används genomgående praktiska exempel.

I första hand syftar boken till att användas vid universitet och högskolor. Den kan även användas av andra som i det praktiska rättslivet kommer i kontakt med gränsöverskridande konsumentfrågor.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker