Kredit och säkerhet

Kredit och säkerhet

Gertrud Lennander
  • Upplaga: 11
  • Utgivningsår: 2015
  • ISBN: 9789176788783
Antal:
-
1
+
196 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år.

I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter med avseende på pantsäkerhet i lös egendom. I denna upplaga har hänsyn tagits till den utveckling som skett de senaste åren.

Boken är avsedd för den grundläggande juristutbildningen i krediträtt, men lämpar sig även för såväl praktiserande jurister som personer i bankbranschen m.fl.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker