Lagrådet och den offentliga rätten

Lagrådet och den offentliga rätten 2007-2009

Rune Lavin
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN: 9789176787458
Antal:
-
1
+
189 :-
(Porto/frakt tillkommer)

I boken beskriver Rune Lavin hur Lagrådet behandlade olika offentligrättsliga ämnen i sina yttranden under lag-rådsperioden 1 september 2007 – 31 augusti 2009. Han var själv ledamot av Lagrådet under denna tid och har därvid kommit att ta aktiv del i utformningen av många yttranden. De behandlade ämnena avser huvudsakligen frågor om till-lämpningen och tolkningen av regeringsformen, tryckfrihets-förordningen och förvaltningsrättsliga förfarandebestämmelser. Vidare följer Lavin upp hur Lagrådets rekommendationer tagits emot av regeringen och riksdagen samt ger till känna sin personliga uppfattning om det slutliga resultatet. I ett särskilt kapitel lämnar han också sina synpunkter på hur arbetet bedrivs i Lagrådet.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker