Ledarskapsfilosofi

Ett radikalt normativt perspektiv

Ole Fogh Kirkeby

8008
Upplaga : 1
År : 1999
ISBN : 9189378008
Sidor : 280
Ämnesområde :

339 kr Porto/frakt tillkommer

Ledarskapsteori som fackområde har med tiden antingen förlorat sin självständighet i förhållande till beteendevetenskaperna eller blivit en lätt förklädd affärsverksamhet som är ett hopkok av erfarenheter från vinstgivande framgångsrika rörelser. Om ledarskapsteorin skall kunna definieras på nytt måste den (åter)vinna sin autonomi. Det förutsätter att det finns en filosofi kring ledande, en ledarskapsfilosofi i strikt bemärkelse.

En sådan ledarskapsfilosofi måste formulera problemet kring ledarskap på ett helt nytt sätt. Ledarskap skall uppfattas som en praktisk verksamhet. Förutom att organisationer och institutioner omvandlas och berikas, måste ledaren och de med-ledande förverkligas som människor. Ett sådant förverkligande skall inte bara innebära att ledaren styrs av värderingar som konkretiseras i dialog och bygger på konsensus. Ledaren måste också fundamentalt vara förbunden med detta “nya ansvar” med hela sin personlighet. Under filosofins historia har man givit en sådan förbundenhet ett särskilt namn, nämligen dygd.

Denna bok presenterar en teori om ledardygder i en värld som kännetecknas av kontingens, otydlighet och paradoxer. Med alternativa teoretiska verktyg utforskas den radikala normativiteten som enda väg till ett autentiskt ledarskap.

Men en ledare är aldrig herre över verkligheten. Därför måste ledardygderna också innefatta känsla för rätt timing, en klar syn på möjligheter och verklighet, det som grekerna kallade för kairologi (läran om kairos), sinne för den konkreta situationen och det rätta ögonblicket.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk