Medborgarskapet i

Medborgarskapet i Sverige och Europa

Hedvig Lokrantz Bernitz
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2004
  • ISBN: 9176785653
Antal:
-
1
+
640 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Medborgarskapet i Sverige och Europa är en samlad analys av det nationella medborgarskapets respektive unionsmedborgarskapets rättsverkningar och betydelse för den enskilde individen. Boken ger en helhetssyn på medborgarskapets kärna och idé, vilket innefattar en behandling av svensk rätt, internationell rätt och europarätt. Boken är den första analytiska framställningen i modern tid av det svenska medborgarskapet, och av dess relation till unionsmedborgarskapet.

Tyngdpunkten i framställningen har lagts vid medborgarskapets och unionsmedborgarskapets innebörd och rättsverkningar. Hit hör medborgarskap som mänsklig rättighet, förvärv och förlust av medborgarskap respektive unionsmedborgarskap, dubbelt medborgarskap m.m. Vidare behandlas de centrala medborgerliga rättigheterna, särskilt rörelsefriheten, d.v.s. rätten att resa in, resa ut och vistas i ett land. Även rösträtt och diplomatiskt skydd berörs.

Frågor som granskas kritiskt i slutavsnitten är bl.a.:
– den försvagning som skett av medborgarskapets centrala funktion,
– styrkan i unionsmedborgarskapet och skillnaden mellan unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare,
– möjligheten att skilja unionsmedborgarskapet från det nationella medborgarskapet genom att istället grunda det på domicil i ett EU-land.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker