Mervärdesskatt

Peter Melz & Eleonor Kristoffersson
  • Upplaga: 19
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 9789177370406

Upplaga 19. Utkommer i augusti

Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationella konsekvenser blivit föremål för större uppmärksamhet. Inom EU har harmoniseringen av mervärdesskatterna gått mycket långt.

Boken är främst avsedd som lärobok och introduktion för dem som vill veta hur skatten är uppbyggd.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla