Mötes- och demonstrationsfrihet

Thomas Bull
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 1997
  • ISBN: 9176783715
Antal:
-
1
+
728 :-
(Porto/frakt tillkommer)

I denna bok behandlas grundlagsskyddet av mötes- och demonstrationsfriheten. Studien innefattar dels en redogörelse för hur Tyskland och USA byggt upp grundlagsskyddet av dessa friheter och dels en detaljerad genomgång av den svenska grundlagens regler. Vidare behandlas förvaltningsrättsliga och straffrättsliga bestämmelser med anknytning till utövandet av mötes och demonstrationsfriheten. Boken är upplagd så att den skall kunna ge praktisk vägledning i ett stort antal frågor, samtidigt som den innehåller en kritisk rättsvetenskaplig analys av de studerade regelverken.

Bland annat diskuteras vad som utgör ett grundlagsskyddat yttrande, hur många som måste delta i ett möte för att grundlagsskydd skall föreligga, vilka följder det har att bryta mot kravet på tillstånd för att hålla sammankomst och hur brott i samband med sammankomster skall hanteras.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker