Överlåtelse av beslutanderätt

Joachim Åhman
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2015
  • ISBN: 9789176789254
Antal:
-
1
+
610 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Enligt folkrätten är staterna suveräna. Detta betyder bland annat att en stat har rätt att utforma sin egen interna rättsordning, och bestämma över de angelägenheter som rör statens territorium och befolkning. På senare tid har det emellertid blivit allt vanligare att stater ingår folkrättsliga överenskommelser genom vilka internationella och utländska organ tilldelas rätten att fatta för staten bindande beslut. Det tydligaste och viktigaste exemplet i vårt närområde är EU-samarbetet. I svensk konstitutionell rätt betecknas denna typ av arrangemang som en ”överlåtelse av beslutanderätt”. Frågan regleras i 10 kap. regeringsformen. I den här studien undersöks under vilka förutsättningar Sverige kan överlåta beslutanderätt till ett icke-svenskt organ. Eftersom regleringsobjektet – internationella överenskommelser som innebär överlåtelse av beslutanderätt – är en folkrättslig företeelse, analyseras bestämmelserna från både ett internrättsligt och ett folkrättsligt perspektiv.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker