Övningar i skatterätt

Lena Hiort af Ornäs Leijon & Eleonor Kristoffersson
  • Upplaga: 27
  • Utgivningsår: 2020
  • ISBN: 9789177371021

Utkommer i mars

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter.  Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men även mervärdesskatt och sociala avgifter behandlas.

Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i finansrätt och beskattningsrätt. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning eller uppdatera sina kunskaper om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker