Övningar i skatterätt

Lena Hiort af Ornäs Leijon & Eleonor Kristoffersson
  • Upplaga: 27
  • Utgivningsår: 2020
  • ISBN: 9789177371021
Antal:
-
1
+
384 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men även mervärdesskatt, punktskatter och socialavgifter behandlas.

Den tjugosjunde upplagan behandlar  skattereglerna per den 1 januari 2020.

Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i finansrätt, skatterätt och beskattningsrätt för såväl universitet och högskola som yrkeshögskola och annan utbildningsverksamhet. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning eller uppdatera sina  kunskaper om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker