Patent och företagshemligheter

Bengt Domeij
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2019
  • ISBN: 9789176789216

Upplaga 2. Utkommer i juli

Den första upplagan, som bara hette Patenträtt, kom 2007. Sedan dess har mycket hänt kring patent och företagshemligheter. Skälet till att den andra upplagan ändock dröjt har bland annat varit EU-direktivet om företagshemligheter. Det trädde i kraft 2018 och har inneburit att företagshemligheter givits större plats i boken. Det enhetliga patentskyddet var också tänkt att komma med i en ny upplaga. Det blev inte så. I skrivande stund är det fortfarande oklart om, och i så fall när, det blir ett enhetligt europeiskt patent.

Syftet med boken är att beskriva ensamrätter till teknik, vilket innebär att jag behandlar frågor om patenterbarhet och intrång samt därutöver tilläggsskydd, växtsortsskydd samt, som sagt, företagshemligheter. Vidare behandlas olika avtal inom området (arbetstagares uppfinningar, samägda patent samt licensiering av patent och know-how). Strävan är att göra rättsområdena så lättillgängliga som möjligt utan att för den skull förenkla. Packad text med lydelser i patent och rättsfall används ofta som illustration och fördjupning. Boken är mer bottom-up, än top-down. Genom att studera representativa detaljer ska förhoppningsvis växa fram en förståelse för vad frågorna konkret gäller och hur avvägningar görs.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker