Rättliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering

Red. Yvette Lind
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 9789176789919

Utkommer i december

Den 11 juni 2018 hölls den årliga skatterättsliga konferensen vid Högskolan i Gävle.  Temat för årets konferens var ”Informationsskyldighet för skatterådgivare” och behandlade det svenska lagförslaget som utreddes (Fi 2017:03 ”Om Informationsskyldighet för skatterådgivare”) och internationell skatteplanering generellt.  Konferensen sammanförde både praktiker och akademiker hänförliga till det rättsliga- såväl som ekonomiska området.  Denna antologi innehåller skrivna bidrag som kan hänföras till det som diskuterades på konferensen. Bidragen behandlar skatteplanering och regleringen av detta fenomen rättsligt såväl som ekonomiskt.

Medverkande författare: Daniel Andersson, Stig von Bahr, Fredrik Hartwig, Saeid Homayoun,  Olle Karlsson, Mats Landström, Yvette Lind, Peter Lindberg, Catherine Lions, Cristina Trenta.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker