Samband i socialförsäkringen

Samband i socialförsäkringen

Ruth Mannelqvist
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2003
  • ISBN: 9176785394
Antal:
-
1
+
339 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Ökade samband mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen har under det senaste decenniet framhållits som nödvändiga för att förbättra effektiviteten i det sociala trygghetssystemet. Socialförsäkringen har jämförts med privaträttsliga försäkringar och kraven på samband har förutsatt att förmåner och avgifter är jämförbara.

Avhandlingens övergripande syfte är att i ett rättsligt perspektiv problematisera föreställningen om samband. Försäkringens rättsliga principer, den könsneutralt utformade lagstiftningen och olika inkomstbegrepp analyseras. Genom en systematisering av rätten utifrån de normer som karakteriserar socialförsäkringen omstruktureras förmånerna i ett livscykelperspektiv.

Analysen visar att förmånernas omfördelande principer och socialavgifternas skattemässiga utformning särskiljer socialförsäkringen från andra försäkringar. Sambandet mellan förmåner och avgifter blir därför svagt.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker