God redovisningssed

Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed

Stefan Olsson
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN: 9789176787571
Antal:
-
1
+
294 :-
(Porto/frakt tillkommer)

God redovisningsed är den rättsliga standard som styr det materiella innehållet i den svenska redovisningsrätten. Både bokföringslagen och årsredovisningslagen är relativt kort-fattade ramlagar, vilka hänvisar till denna rättsliga standard. Även inkomstskattelagen hänvisar till god redovisningssed. Som sådan räknas bl.a. allmänna råd och redovisnings-rekommendationer, den s.k. kompletterande normgivningen. Trots den betydelse god redovisningssed har för redo-visningsrätten och för centrala delar av skatterätten saknas dock uttryckliga sanktioner vid avvikelser från denna sed. I boken undersöks i vilken utsträckning exempelvis straffrättsliga påföljder, administrativa sanktionsavgifter eller privaträttsliga sanktioner kan påföras vid avvikelser från god redovis-ningssed. Som exempel på områden som undersöks i studien kan nämnas bokföringsbrott, skattetillägg, Revisorsnämndens praxis, Finansinspektionens tillsyn och Stockholmsbörsens disciplinnämnd.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker