Skattelagboken 2021

Med referenser till samtliga skatteförfattningar

Red. Lena Hiort af Ornäs Leijon & Eleonor Kristoffersson

1403
Upplaga : 1
År : 2021
ISBN : 9789177371403
Sidor : 344
Ämnesområde :

Boken utkommer i februari, vecka 6.

Skattelagboken 2021 innehåller nedanstående skatteförfattningar i fulltext

  • Inkomstskattelagen
  • Skatteflyktslagen
  • Socialavgiftslagen
  • Mervärdesskattelagen
  • Spelskattelagen
  • Vägtrafikskattelagen
  • Kupongskattelagen
  • Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)
  • Skatteförfarandelagen

Dessutom innehåller skattelagboken en tematisk förteckning med referenser till övriga skattelagar och andra regler, såsom förordningar och internationella rättsakter inom samtliga delar av skattesystemet.

Skattelagboken lämpar sig för alla som vill ha de större skattelagarna som används ofta i bokform, men som snabbt och enkelt söker upp de mindre lagarna på webben. Den utgör tillsammans med Skattesystemet. Lärobok och Skattesystemet. Övningsbok ett komplett läromedel i skatterätt.