Skattelagboken 2021

Med referenser till samtliga skatteförfattningar

Lena Hiort af Ornäs Leijon & Eleonor Kristoffersson

1403
Upplaga : 1
År : 2021
ISBN : 9789177371403
Sidor : ca 330
Ämnesområde :

Boken utkommer i januari-februari

En stor mängd skatteregler skapar det svenska skattesystemet.

Vissa större och centrala skattelagar är fördelaktiga att ha i tryckt form, både för studenter som behöver ha med dem i pappersform till tentamen och för yrkesverksamma personer, eftersom materialet kan bli lättare att överblicka. Dessa återfinns i fulltext i denna bok.

I denna skattelagbok finner du även en förteckning över övriga skattelagar och andra regler, såsom förordningar som internationella rättsakter inom samtliga delar av skattesystemet. Förteckningen grupperar rättsakterna tematiskt i sakområdena inkomstskatt, sociala avgifter, mervärdesskatt, punktskatter och trafikskatter, internationella frågor inklusive EU:s statsstödsregler, förfarande, sanktioner och fastigheter. Detta gör det lätt för dig att få en överblick över relevant lagstiftning, så att du snabbt och enkelt kan söka upp relevant lagstiftning.