Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?

Red. Sverker Scheutz
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2016
  • ISBN: 9789176789476
Antal:
-
1
+
248 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2014 en endagskonferens på temat Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?. Föreliggande antologi är i huvudsak sprungen ur forskningsidéer som presenterades på konferensen.

IfU har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Målet är att Uppsala universitet ska bli det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige.

Denna antologi är den första boken i en skriftserie från institutet. Den andra delen har titeln Likvärdig utbildning.

Medverkande författare: Håkan Andersson, Göte Appelberg, Lars Bejstam, Andreas Bergh, Hans Eklund, Anna Gustafsson, Johanna Ringarp.

Smakprov >>

Advokatfirman Vinge

Arbetsrättsliga Föreningen

De lege

IFF - Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

IfU – Institutet för utbildningsrätt

Juridiska inst. skriftserie Handelshögskolan vid Göteborgs univ.

Praktisk process

SIFIR - Svenska Institutet för Internationell Rätt

SJFU - Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet

Stiftelsen Rättsfonden

Svensk straffrätt