Speciell fastighetsrätt Miljöbalken

Bertil Bengtsson
  • Upplaga: 12
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 9789177370239

Upplaga 12. Utkommer i augusti

Denna lärobok behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten.

Framställningen är närmast avsedd för jurist- och ekonomutbildningen men också för andra som vill ha en överblick av dessa aktuella frågor.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla