Ton & rätt. Festskrift till STIM

Red. Gunnar Karnell & Kenth Muldin

391X
Upplaga : 1
År : 1998
ISBN : 917678391X
Sidor : 265
Ämnesområde :

483 kr Porto/frakt tillkommer

1998 firade STIM sitt 75-årsjubileum. STIM har under sin sjuttiofemåriga historia bidragit aktivt såväl till det praktiska rättslivet som till den juridiska debatten rörande upphovsrätten och dess utveckling.

I denna jubileumsbok har ett antal framstående jurister samlat artiklar under den gemensamma rubriken Ton och Rätt. Den nordiska ansatsen speglar STIM:s engagemang inom den nordiska upphovsrättsgemenskapen. Bidragen ger ett rättsligt potpurri av bakgrunder, aktualitetsbeskrivningar och framtidsperspektiv.

Medverkande författare: Gunnar Karnell, Jens Ferø, Pekka Gronow, Morgens Koktvedgaard, Jukka Liedes, Inger Elise Mey, Per Jonas Nordell, Henry Olsson, Lars Pehrsson, Ulf Peyron, Thomas Riis, Jan Rosén, Peter Schønning, Eiríkur Tómasson, Claës Uggla, Yngve Åkerberg.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk