EU-IP

Tre aspekter av EU-IP

Maarit Jänterä-Jareborg (utg.)
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011
  • ISBN: 9789176787816
Antal:
-
1
+
406 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Den fria rörligheten är en väsentlig del av den europeiska integrationsprocessen. I dag främjas den bland annat genom så kallad EU-IP, nämligen för medlemsstaterna gemensamma internationellt privat- och processrättsliga regler. Reglerna är till alla delar bindande för medlemsstaterna och deras tolkning styrs av EU-domstolen.

Denna bok behandlar tre till synes mycket olikartade men ändå sammanhängande frågekomplex, nämligen

• olovligt bortförande av barn inom EU, med hänsyn tagen till principen om barnets bästa;

• samkönade pars rättsliga status inom EU, särskilt vid flyttning från en medlemsstat till en annan; och

• säkerhetsrätter i lösöre, när varor flyttas från en stat till en annan.

Det framgår att barn, vuxna och varor rör sig över land-gränserna inom EU under villkor som ställer Europa-samarbetets grundtankar på hårda prov. Boken är den första i Sverige där de aktuella frågorna underkastas en grundlig analys, bland annat genom beaktande av all relevant rätts-praxis från EU-domstolen och de grundläggande fördragen.

Bidragen i boken kan med behållning även läsas separat.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker