Affärsjuridiska uppsatser 2022

2103

Ninna Helgöstam, Sofie Kehlet, Anna Kireeva & Alexandra Park Larsson

År : 2022
ISBN : 9789177372103
Sidor : 325

Denna bok är slutsåld

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2022 har tilldelats följande uppsatser:

  • Avtalstolkningsprejudikat. Särskilt om tolkning av försäkringsavtal och entreprenadavtal /Ninna Helgöstam
  • Från oklarhet till klarhet. Om oklarhetsregelns roll inom avtalsrätten /Sofie Kehlet
  • Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument. Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens /Anna Kireeva
  • I korsningen mellan aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt: När bör särskilda skäl enligt särregeln anses föreligga? /Alexandra Park Larsson

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk