Nyheter

Kommande övrig litteratur

Rättliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering

Red. Yvette Lind

Utkommer i december

Läs mer >>

Stödåtgärder i skolan

Gustaf Wall

Utkommer i december

Läs mer >>

Rights to Territory: The Case of the United Nations

Göran Lysén

SIFIR - Svenska Institutet för Internationell Rätt 20. Utkommer i november

Läs mer >>