Supplement till Den svenska miljörätten, fjärde upplagan (2017)
Februari 2019

Hämta här >>

Nyheter

Kommande kurslitteratur

Övningar i skatterätt

Lena Hiort af Ornäs Leijon & Eleonor Kristoffersson

Upplaga 26. Utkommer i mars

Läs mer >>

Polisens användning av våld

Johan Boucht

Utkommer i april

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

Polisens användning av våld

Johan Boucht

Utkommer i april

Läs mer >>