Nyheter

Kommande kurslitteratur

Rättssäker utbildning

Red. Sverker Scheutz

IfU nr 5. Utkommer i december

Läs mer >>

Grundläggande inkomstskatterätt

Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl & Bo Svensson

Utkommer i december

Läs mer >>

Makt, myndighet, människa: en lärobok i speciell förvaltningsrätt

Red. Lotta Lerwall

Upplaga 4. Utkommer i januari

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

Rättssäker utbildning

Red. Sverker Scheutz

IfU nr 5. Utkommer i december

Läs mer >>

Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

Mikael Ek

SJFU nr 137. Utkommer i december

Läs mer >>

Grundläggande inkomstskatterätt

Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl & Bo Svensson

Utkommer i december

Läs mer >>