Nyheter

>> Visa alla

Kommande kurslitteratur

>> Visa alla

Speciell fastighetsrätt Miljöbalken

Bertil Bengtsson

Upplaga 12. Utkommer i augusti

Läs mer >>

Äktenskap Samboende Partnerskap

Anders Agell & Margareta Brattström

Upplaga 6. Utkommer i augusti

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

>> Visa alla

Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat

Claes Martinson

Utkommer i augusti

Läs mer >>

Affärsjuridiska uppsatser 2018

Alexander Hardenberger, Ellinor Mörner, Julia Ryman & Bruno Velander

Utkommer i september

Läs mer >>

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar.

Besök Svensk Juristtidnings hemsida www.svjt.se för mer information.

Kundtjänst och prenumerationsfrågor: svjt@iustus.se eller tel. 018-650330.

http://www.svjt.se svjt@iustus.se