Nyheter

Kommande kurslitteratur

Grundläggande inkomstskatterätt

Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl & Bo Svensson

Utkommer i december

Läs mer >>

Makt, myndighet, människa: en lärobok i speciell förvaltningsrätt

Red. Lotta Lerwall

Upplaga 4. Utkommer i januari

Läs mer >>

Processrätt – grunderna för domstolsprocessen

Mikael Mellqvist & Anna-Karin Lindh

Upplaga 4. Utkommer i januari

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

Grundläggande inkomstskatterätt

Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl & Bo Svensson

Utkommer i december

Läs mer >>

Makt, myndighet, människa: en lärobok i speciell förvaltningsrätt

Red. Lotta Lerwall

Upplaga 4. Utkommer i januari

Läs mer >>

Processrätt – grunderna för domstolsprocessen

Mikael Mellqvist & Anna-Karin Lindh

Upplaga 4. Utkommer i januari

Läs mer >>