Iustus Förlag

Om Iustus

Iustus är ett förlag med inriktning på juridisk litteratur inom tre områden: kurslitteratur, vetenskap samt facklitteratur för praktiserande jurister. 

Ett av Sveriges äldsta förlag

Iustus ursprungliga ägare och grundare är Juridiska föreningen i Uppsala. Föreningen bildades 1844 som en sammanslutning av juridikstuderande. En av föreningens verksamheter var att erbjuda studenter föreläsningsanteckningar och kompendier. Det blev starten för förlagsverksamheten vilket innebär att Iustus är ett av Sveriges äldsta förlag med utgivning från mitten av 1800-talet.

Iustus idag

Iustus ägs numera till 75 % av Studentlitteratur AB i Lund samt till 25 % av Juridiska föreningen i Uppsala.

Ett breddat Iustus

Iustus har idag ett stort utbud av kurslitteratur för juristutbildningar och kurser på universitet och högskolor över hela landet. Iustus ger även ut akademiska avhandlingar, juridisk och rättsvetenskaplig litteratur samt ett antal skriftserier. Utgivningen har dessutom utvidgats till att omfatta även den praktiserande juristens behov.

Fyra fakta om Iustus

Iustus ägs idag till 75 % av Studentlitteratur AB och till 25 % av Juridiska föreningen i Uppsala.

Förlaget tillhandahåller kurslitteratur för juristutbildningar på universitet och högskolor, men även för andra utbildningar med inslag av juridik.

Iustus förlag ger även ut akademiska avhandlingar, juridisk och rättsvetenskaplig litteratur, ett antal skriftserier och juridisk facklitteratur för praktiker.

Författarna är experter med stor erfarenhet och kunskap inom skilda juridiska områden. Bland Iustus författare finns både lärare på juridiska institutioner och praktiserande jurister.

  • Missa inga nyheter från Iustus

Obligatoriskt

Undrar du något?

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk