Äktenskap & Samboende

1762

Anders Agell & Margareta Brattström

Upplaga : 7
År : 2022
ISBN : 9789177371762
Sidor : 362
Ämnesområde :

560 kr Porto/frakt tillkommer

I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap, samt förmögenhetsrättsliga förhållanden för såväl makar som registrerade partner och sambor. Dessutom diskuteras rättspolitiska frågor, ibland med internationella jämförelser.

 

Boken är främst avsedd att vara en lärobok i äktenskaps- och samborätt för juridikstuderande. Den kan också ge vägledning för alla som, yrkesmässigt eller privat, kommer i kontakt med olika juridiska frågor som kan uppstå i samband med de relationer som berörs i boken.

 

I den nya upplagan har layouten omarbetats ordentligt. Bland annat har marginalrubriker införts och källhänvisningar görs numera i noter istället för i löptext. Dessutom har boken uppdaterats i förhållande till lagstiftning, praxis och litteratur samt i relation till statistiska uppgifter, samt försetts med ett lagrumsregister med sidhänvisningar.  Bokens titel har ändrats, från Äktenskap Samboende Partnerskap till Äktenskap & Samboende.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk