Diskrimineringsansvar

0284

En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

Sabina Hellborg

Upplaga : 1
År : 2018
ISBN : 9789177370284
Sidor : 528

Denna titel är slutsåld

Förekomsten av diskriminering i samhället medför många problem, varav flera är av rättslig karaktär. Den som utsätts för diskriminering har, enligt diskrimineringslagen, rätt till diskrimineringsersättning av den som ansvarar för det diskriminerande agerandet. Diskrimineringsersättningen har ett starkt betonat preventivt syfte, vilket i flera avseenden är ett nytt inslag i civilrätten. Boken behandlar detta nya inslag, liksom andra rättsliga konstruktioner skapade för att bidra till diskrimineringslagstiftningens effektiva genomslag.

Bokens övergripande frågeställning är vilka faktorer som inverkar på ansvars- och ersättningsprövningen vid diskriminering. Diskrimineringslagens förbud i arbetslivet och på området för varor, tjänster och bostäder analyseras utifrån hur de hanterats i rättstillämpningen, och studien innefattar vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen.

Utöver analyser av diskrimineringsförbudens centrala rekvisit behandlar boken frågor om ansvarsgrundens karaktär, möjligheter till undantag från förbuden och bevisfrågor. Genom en analys av hur den diskriminerande handlingen och dess effekter bedöms, framgår vad som inverkar på ersättningsbeloppen vid konstaterad diskriminering. Därtill studeras hur diskrimineringsansvaret och diskrimineringsersättningen förhåller sig till andra ideella ersättningsformer samt andra delar av civilrätten. Boken belyser därmed de särskilda egenskaper och rättsliga problem som präglar ansvars- och ersättningsformen.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk