EU och straffrätten

519X

Petter Asp

Upplaga : 1
År : 2002
ISBN : 917678519X
Sidor : 335
Ämnesområde : ,

Den här boken är slutsåld.

Sedan Sverige 1995 blev medlem av den Europeiska Unionen (EU) har det blivit allt tydligare att den europeiska integrationen har betydelse för den svenska straffrätten på flera olika sätt. I sammanhanget kan bl.a. pekas på att det straffrättsliga samarbete som bedrivs under den tredje pelaren, men också på att det redan av EU-rätten under den första pelaren följer vissa krav på den nationella rätten.

I denna bok ges en övergripande översikt över arbetet på tredjepelarområdet samt en utförlig diskussion och analys av frågor som uppstår till följd av de krav som ställs på straffrätten under den första pelaren.

I bokens huvudkapitel diskuteras frågor som rör normkonflikter mellan EU-rätt och nationell straffrätt. Kapitlet innehåller, förutom en genomgång av EU-domstolens praxis, en analys av olika frågor som nationella domstolar ställs inför när normkonflikter aktualiseras i nationella brottmål. Boken innehåller också en analys av vad principen om EU-rättskonform tolkning innebär på straffrättens område samt en behandling av problem hänförliga till förekomsten av blankettstraffbud som kriminaliserar överträdelser av EU-rättsliga regler.

Trots att framställningen har karaktär av forskningsrapport, bör boken vara av intresse för praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med skärningspunkten mellan EU och den nationella straffrätten.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk