Festskrift till Stig Strömholm

3413

Red. Ulf Göranson, Torgny Håstad & Åke Frändberg

Upplaga : 1
År : 1997
ISBN : 9176783413
Sidor : 925
Ämnesområde :

1494 kr Porto/frakt tillkommer

I samband med Stig Strömholms avgång från professuren i civilrätt med internationell rätt vid Uppsala universitet och samtidigt från sin tjänst som universitetets rektor hyllade Juridiska fakulteten honom med en festskrift i två band. Festskriften innehåller ett femtiotal uppsatser från vitt skilda fält inom rättsvetenskapen. Författarkretsen omfattar en talrik skara forskare, såväl nordiska som amerikanska, engelska, franska och tyska bidragsgivare.

Medverkande författare: Aulis Aarnio, Anders Agell, Marieanne Alsne, Friedrich-Karl Beier, Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Xavier Blanc-Jouvan, Michael Bogdan, Robert Boman, Hans Danelius, Roland Drago, Anders Fogelklou, Åke Frändberg, Berndt Godenhielm, Bernhard Gomard, Kurt Grönfors, Ulf Göranson, Peter Hanau, Jan Hellner, Carl Hemström, Sten Hillert, Lars A.E. Hjerner, Torgny Håstad, Göran Inger, Nils Jareborg, Maarit Jänterä-Jareborg, Stig Jørgensen, Gunnar Karnell, Anders Knutsson, Mogens Koktvedgaard, Hein Kötz, Gunnar Lagergren, Ole Lando, Birger Stuevold Lassen, Per Henrik Lindblom, Gustaf Lindencrona, Nils Mattsson, Alvar Nelson, Curt Olsson, Aleksander Peczenik, Lennart Pålsson, Åke Saldeen, Gerhard Schricker, Tore Sigeman, Carsten Smith, Fredrik Sterzel, William Twining, Carl Wellman, Alberg Voskuil, Lennart Åqvist, Gunilla Strömholm.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk