Gastronomiska undersökningar

4932

Nils Jareborg

Upplaga : 1
År : 2002
ISBN : 9176784932
Sidor : 253
Ämnesområde :
Serie : De lege

255 kr Porto/frakt tillkommer

Med denna bok har Juridiska fakultetens i Uppsala skriftserie De lege fått sin tionde volym. Vad är då naturligare än att det sker i form av en festskrift? Festskrifter kan emellertid se olika ut. I rättsvetenskapliga sammanhang utges festskrifter vanligtvis när en professor pensioneras. Det är inte givet att alla – och i synnerhet inte det s.k. festföremålet – ser detta som en god anledning för festligheter (då bortses naturligtvis från dem för vilka en karriärmöjlighet öppnas). Den här festskriften är dock tänkt att i alla avseenden vara värd sin beteckning.

Festskriftens innehåll är fördelat på två avdelningar. I den första – större – avdelningen redovisas främst cirka tusen recept fördelade på sexhundranittiotre paragrafer, varav en del anger ett flertal varianter eller mutationer. Förutom dessa recept förekommer vissa hänvisningar till förarbeten.

Bokens andra avdelning innehåller fjorton oumbärliga texter med anknytning till mat och dryck. Festskriftens uppläggning har i formellt hänseende inspirerats av Philosophische Untersuchungen: Philosophical Investigations (1953) av Ludwig Wittgenstein (1889-1951).

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk