Genusperspektiv på arbetsrätten

1144

En annan historia

Catharina Calleman

Upplaga : 2
År : 2020
ISBN : 9789177371144
Sidor : 90
Ämnesområde :

180 kr Porto/frakt tillkommer

Hur har det blivit så att kvinnor har lägre lön än män?

Hur gick det till när arbetsmarknaden delades upp i kvinnliga och manliga sektorer och yrken? Gäller samma arbetsrätt och villkor inom kvinnliga och manliga arbetsområden?

Sådana frågor diskuteras i den här boken. Den vänder sig till den som är intresserad av att lära sig mer om historia, jämställdhet och arbetsrätt. Boken ger ett genusperspektiv och kan användas i facklig utbildning, undervisning på universitet eller jämställdhetsarbete på arbetsplatser. Med genusperspektiv menar jag maktstrukturer som är knutna till kön. Det är en rättvisefråga och en intellektuell utmaning att anlägga nya perspektiv på arbetsrätten. I förhandlingar kan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter ha nytta av att kunna argumentera om genus.

Boken inleds med en historik. Avsikten är att visa hur den arbetsrätt som har betydelse för förhållandet mellan könen idag, har vuxit fram. Tanken är också att motverka den historielöshet som ofta präglar dagens debatt och ge material till jämförelser med förhållanden i andra länder. Det är trots allt bara hundra år sedan flertalet kvinnor i Sverige inte hade rätt att själva fatta beslut om att ta ett jobb!

Efter historiken följer ett antal övningar. De är tänkta att illustrera situationer som kan uppstå på en arbetsplats eller i samhället idag och att ge underlag för diskussioner.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk