Josefs resa

6635

Vänbok till Josef Zila

Red. Petter Asp & Claes Lernestedt

Upplaga : 1
År : 2007
ISBN : 9789176786635
Sidor : 247

376 kr Porto/frakt tillkommer

Denna bok tillägnas docenten Josef Zila på hans 61-årsdag. Boken innehåller 12 uppsatser som rör olika aspekter av straff- och straffprocessrätten. Här finns uppsatser som fokuserar bl.a. på påföljdsbestämning, DNA-bevisning, JK:s rättssäkerhetsprojekt, sexköp, rättsligt försvar inom EU samt mer övergripande frågor om straffrättsideologi, kultur, språk och betydelsen av grundlagar och mänskliga rättigheter.

Medverkande författare: Andrew Ashworth, Petter Asp, Dan Frände, Vagn Greve, Lena Holmqvist, Nils Jareborg, Claes Lernestedt, Alvar Nelson, Asbjørn Strandbakken, Bo Svensson, Per Ole Träskman, Magnus Ulväng, Andrew von Hirsch, Helén Örnemark Hansen.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk