Juridiken och dess arbetssätt

1892

Stefan Zetterström

Upplaga : 4
År : 2022
ISBN : 9789177371892
Sidor : 193

340 kr Porto/frakt tillkommer

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om

  • juristernas olika roller och uppgifter,
  • rättskällornas tillkomst och funktion,
  • metoden att tolka rättskällorna,
  • domstolarnas organisation och arbetssätt,
  • samt det juridiska språket.

Den fjärde upplagan är uppdaterad i flera avseenden med bland annat nya avsnitt med sikte på den juridiska metoden inom EU-rätt och olika specialdomstolar. Dessutom har det tillförts ytterligare olika praktiska exempel samt vissa förtydliganden och ytterligare utveckling av olika delar av innehållet. Det har dessutom gjorts en hel del språkliga justeringar för ökad konsekvens i språket.

Boken är främst avsedd för olika introduktionskurser i juridik. Den är anpassad som en handbok med handfasta råd för studenter. Innehållet är genomgående av praktisk natur, med ett stort antal exempel, råd och tips för den som skall lösa olika juridiska uppgifter.

Boken är tydlig, pedagogiskt upplagd, konkret och lämpar sig mycket bra för den som läser introduktionskurs i juridik.
Sven Martinger
Ur recension i BTJ-häftet nr 22, år 2022

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk