Justitiekanslern 300 år

8622

Red. Ulf Göranson

Upplaga : 1
År : 2013
ISBN : 9789176788622
Sidor : 396
Ämnesområde :

673 kr Porto/frakt tillkommer

Denna festskrift har tillkommit för att högtidlighålla att  Justitiekanslersämbetet fyller 300 år. Sin höga ålder till trots är JK en mycket levande samhällsinstitution som i sitt uppdrag förenar  tradition och förnyelse. Genom tre sekler har JK haft den unika rollen att som statens jurist värna den enskildes rätt utan att det allmännas intresse sätts åt sidan.

Medverkande författare: Rolf Nygren, Claes Peterson, Per Sandin, Åsa Karlsson, Olof Ruin, Johan Hirschfeldt, Hans-Gunnar Axberger, Thomas Bull, Lena Marcusson, Anne Ramberg, Ingvar Gullnäs, Hans Regner, Göran Lambertz, Anna Skarhed, Jaakko Jonkka, Sven Ole Fagernæs, Karsten Hagel-Sørensen, Einar Karl Hallvarðsson, Indrek Teder, Ulf Göranson.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk