Kapitalmarknadsrätt

2523

Rebecca Söderström

Upplaga : 3
År : 2023
ISBN : 9789177372523
Sidor : 226
Ämnesområde :

435 kr Porto/frakt tillkommer

En kursbok i kapitalmarknadsrätt

Kapitalmarknadsrätten innehåller regler om verksamheten på kapitalmarknaden. Där återfinns bland annat lagar och bestämmelser som berör olika finansiella företag som till exempel banker, försäkringsbolag, fonder och marknadsplatser. Denna bok, som är den första övergripande läroboken i kapitalmarknadsrätt efter finanskrisen, består av två delar. I den allmänna delen identifieras generella utvecklingslinjer på det kapitalmarknadsrättsliga området. Till exempel vad gäller rättskällor, domstolar, myndigheter och andra aktörer, samt i frågor om tillstånd, tillsyn och sanktioner. I den speciella delen beskrivs de viktigaste formerna av finansiella företag.

Kapitalmarknadsrätten är ett snabbt föränderligt område. I denna tredje upplaga har framför allt det teoretiska avsnittet byggts om och avsnittet om de rättsekonomiska utgångspunkterna har utvecklats. Ny lagstiftning och rättstillämpning har tagits i beaktning genom hela boken.

Boken är i första hand avsedd som en lärobok på juristutbildningen, men kan också fungera som en översikt över det kapitalmarknadsrättsliga systemet för praktiskt verksamma jurister, revisorer och andra rådgivare. Kapitalmarknadsrätt av Rebecca Söderström och Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt av Daniel Stattin och Karin Eklund är skrivna för att komplettera varandra.

Se också Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt av Daniel Stattin och Karin Eklund. 

juridisk-litteratur-aktiebolagsrätt-och-aktiemarknadsrätt

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk