Konsten att rättsvetenskapa

5807

Den tysta kunskapen i juridisk forskning

Red. Petter Asp & Kimmo Nuotio

Upplaga : 1
År : 2004
ISBN : 9176785807
Sidor : 309
Ämnesområde :

444 kr Porto/frakt tillkommer

Vi vet alla vad vi gör när vi forskar: vi läser, tänker, skriver och samtalar, men några mer ordnade tankar kring hur vi faktiskt går till väga är mycket sällsynta. I texterna i denna antologi ägnar sig 14 rättsvetenskapare från Danmark, Finland, Norge och Sverige åt att beskriva, analysera och reflektera över hur de bedriver sitt rättsvetenskapliga forskningsarbete. Bidragen har olika karaktär och berör olika delar av problematiken – t.ex. hanteringen av tidsfaktorn, källhantering, arbete tillsammans med andra och förhållandet mellan skrivande, läsande och tänkande – men har det gemensamt att de är avsedda att beröra den mer praktiska sidan av det man kanske skulle kunna få kalla metodfrågan.

Medverkande författare: Håkan Andersson, Petter Asp, Thomas Bull, Thomas Elholm, Dan Frände, Åsa Gunnarsson, Claes Lernestedt, Joakim Nergelius, Johanna Niemi-Kiesiläinen, Kimmo Nuotio, Katarina Olsson, Marie Sandström, Asbjørn Strandbakken, Laila Zackariasson och Henrik Zahle.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk