Korruption

505X

En översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Thorsten Cars

Upplaga : 2
År : 2002
ISBN : 917678505X
Sidor : 41
Ämnesområde : ,

Boken är slutsåld.

  • Oskyldig uppmuntran eller otillbörlig belöning?
  • Vänskapsgåva eller straffbar muta?
  • Seriös studieresa eller straffbar korruption?
  • Korrekta säljfrämjande åtgärder eller korruptiv marknadsföring och straffbar bestickning?
  • Vem är straffbar och när inträder straffansvaret?
  • Vilka är påföljderna?
  • Vad betyder chefens samtycke?
  • Är muta skattepliktig för mottagaren och avdragsgill i givarens deklaration?
  • Vad gäller om korruption i internationella sammanhang?
  • Vågar jag ta emot en present av en utländsk kund?

Det här är några av de frågor som behandlas i denna bok. Boken är skriven av juris doktor Thorsten Cars, f.d. hovrättslagman, som i justitiedepartementet deltagit i utarbetandet av straffbestämmelserna om bestickning och mutbrott.

 

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk