Kreditsäkerhet i fakturafordringar

5092

En förmögenhetsrättslig studie

Claes Martinson

Upplaga : 1
År : 2002
ISBN : 9176785092
Sidor : 680
Ämnesområde :

Boken är slutsåld.

Under de senaste decennierna har man i den externa finansieringen av företag kommit att utnyttja en rad konstruktioner med kreditsäkerhet i fakturafordringar. Den mest välkända termen i sammanhanget är factoring. På senare tid har också konstruktioner som inbegriper så kallad värdepapperisering kommit att användas. De olika varianter som används involverar en mängd skilda intressen.

I denna bok görs en analys av möjliga avvägningar mellan olika intressen. Analysen har ett innovativt teoretiskt anslag där varje rättsfråga angrips från de tre perspektiven norm, fakta och värde. Med denna metod uppmärksammas den mängd av aspekter som tillmäts betydelse i den krediträttsliga argumentationen. Utifrån detta påvisas en övergripande slutsats om att den krediträttsliga argumentationen bör berikas med en öppen analys och explicit avvägning mellan olika värden som skall tillgodoses inom ramen för krediträttens grundläggande funktioner och uppgifter.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk