Makt och rätt

7403

Rättsidéns gång genom historien – från Babylonien till FN

Ivar Strahl & Stig Strömholm

Upplaga : 12
År : 2009
ISBN : 9789176787403
Sidor : 168

275 kr Porto/frakt tillkommer

Vad är rätt? Hur uppstår rätt? Dessa frågor, centrala för civilisationen, har under olika tider och av olika folk besvarats på skilda och för utvecklingen ofta avgörande sätt.

Professor Ivar Strahl visar i en rad sammanfattningar hur rätt och rättsmissbruk följts åt genom tiderna. Hans framställning omspänner ca 4000 år – från babyloniernas tro på naturens lag och växlingen mellan tyranni och demokrati hos grekerna, över renässansens tro på den enväldige fursten och Rousseaus talan för folkets suveränitet till senare tiders diktaturer och kamp för lika rätt för alla enligt FN-stadgan.

Parallellt med den historiska utvecklingen behandlas de stora män som haft avgörande betydelse för rättsuppfattningen såsom Platon och Aristoteles, Augustinus, Macchiavelli, Hugo Grotius, Montesquieu, Marx och i Sverige Hägerström. Det är en utomordentligt intresseväckande aspekt som här läggs på vår kulturs historia.

Makt och rätt har mycket att ge till var och en som vill utvidga sitt vetande om vår historia.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk