Mervärdesskatt vid omstruktureringar

4657

Eleonor Alhager

Upplaga : 1
År : 2001
ISBN : 9176784657
Sidor : 569
Ämnesområde :

Boken är slutsåld.

I boken analyseras den mervärdesskatt som aktualiseras vid omstruktureringar av företag. EG-rättsliga bestämmelser och dess implementering i tysk och svensk mervärdesskattelagstiftning undersöks.

Boken inleds med en allmän redogörelse för EG-rättsliga, tyska och svenska rättskällor på området. Därefter behandlas centrala områden såsom omsättning, skattskyldighet och redovisningsskyldighet. I avhandlingens särskilda del belyses och diskuteras mervärdesskatterättsliga konsekvenser av aktie- och andels- respektive inkråmsöverlåtelser. Vidare undersöks avdragsrätten för stödtjänster till omstruktureringar, såsom konsult- och advokattjänster, och inflytandet av bestämmelserna om jämkning av ingående skatt på omstruktureringar. En viktig utgångspunkt för undersökningen är att mervärdesskatten bör vara neutral.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk